Nodiadau i Athrawon / Arweinwyr

Front cover - welsh   

Mae Pecyn Addysgol Gofalu am Erw Duw yn addas i blant hyd at tua un ar ddeg oed. Mae wedi’i greu ar gyfer athrawon sy’n dysgu plant yn y Blynyddoedd Cynnar ac yn yr adran Cynradd. Yn y pecyn ceir cysylltiadau cwricwlwm Cymraeg a Saesneg. Hefyd, mae llawer o’r gweithgareddau’n addas ar gyfer clybiau ieuenctid, gan gynnwys Ysgolion Sul a grwpiau o Sgowtiaid a Guides (mae’r bathodynnau a’r heriau wedi’u rhestru). Mae safleoedd claddu’n llefydd rhagorol ar gyfer cymryd rhan yng nghynllun Dyfarniadau John Muir hefyd, ac mae ffurflen gais wedi’i chynnwys ar gyfer hyn.

Yn seiliedig ar bump thema, mae’r pecyn yn cynnwys cyfoeth o weithgareddau a syniadau dysgu.

Y pump thema yw:  

  • Llefydd Gwerthfawr      
  • Beth yw’r Stori?
  • Cofadeiladau Campus        
  • Bywyd Gwyllt Rhyfeddol
  • Celf a Phensaernïaeth

Mae’r pecyn addysgol wedi cael ei rannu’n 3 rhan:

  • Nodiadau Athrawon / Arweinwyr (y teitl yw Pecyn Addysgol Mynwentydd a Safleoedd Claddu)
  • Taflenni Gweithgarwch
  • Fframiau Ysgrifennu

Dechreuwch drwy edrych ar y ddogfen Nodiadau Athrawon / Arweinwyr, sy’n cyflwyno cefndir i ymweliadau â safleoedd claddu ac yn amlinellu’r gweithgareddau amrywiol ar gyfer pob un o’r themâu. Mae’r adnoddau sydd eu hangen ar gyfer pob gweithgaredd wedi’u rhestru’n glir. Bydd y rhain yn cynnwys y Taflenni Gweithgarwch yn aml.

Defnyddiwch y Fframiau Ysgrifennu gyda gwaith y plant yn ôl yn yr ysgol ac ar gyfer gwneud posteri a digwyddiadau hysbysebu.

Main Menu

Menu
Go to top

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of the site have already been set.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information